#Sercerośnie

Rejestracja

Przekazujemy 2,5 mln zł na cele społeczne od Wawelu!

Dołącz do nas i odbieraj gwarantowane nagrody!
Kupuj produkty - Rejestruj kody - Pomagaj - Odbieraj nagrody

Serce Rośnie, gdy działamy wspólnie.

Zarejestruj się!

Otrzymaj 5 Serce za więcej danych

Poprzez wyrażenie zgód marketingowych umożliwiasz nam informowanie Cię między innymi o wszystkich nowych produktach Wawel S.A., aktualnie trwających i planowanych promocjach oraz wielu innych. Czytaj więcej

* Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem programu i akceptuję jego treść.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych – spółkę Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000014525, NIP 676-007-68-68, REGON 350035154 w celu u wzięcia udziału w Programie „Z miłości do radości – Serce rośnie II edycja".
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku mam prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także posiadam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Przyjmuję do wiadomości, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Programie „Z miłości do radości – Serce rośnie II edycja”.

Wyrażona przeze mnie zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”
więcej [ + ]

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie w celach marketingowych, w tym przez profilowanie, moich danych osobowych pozyskanych w czasie trwania Programu „Z miłości do radości – Serce rośnie II edycja”.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku mam prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także posiadam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Przyjmuję do wiadomości, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Programie „Z miłości do radości – Serce rośnie II edycja”.

Wyrażona przeze mnie zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”
więcej [ + ]

„Wyrażam zgodę na otrzymywanie od spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie komunikacji marketingowej, której celem jest w szczególności promocja produktów oferowanych przez Wawel S.A. oraz informowanie o wydarzeniach dotyczących działalności Wawel S.A., w tym o dobrym składzie produktów spożywczych, przy wykorzystaniu moich danych:
- Adres email (w celu otrzymywania wiadomości email);
- Numer telefonu (w celu otrzymywania wiadomości sms).

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku mam prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także posiadam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Przyjmuję do wiadomości, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Programie „Z miłości do radości – Serce rośnie II edycja”.

Wyrażona przeze mnie zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”
więcej [ + ]


KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych osobowych jest Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000014525, NIP: 676-007-68-68, REGON: 3500351542.


2. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem: iodo@wawel.com.pl.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu udziału w Programie „Z Miłości do radości – Serce rośnie II edycja”, a podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda w oparciu o art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

4. Administrator korzysta z prawa podejmowania decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych Uczestników Programu „Z Miłości do radości – Serce rośnie II edycja” (tzw. „profilowanie”). Decyzje te jednak w żaden sposób nie wpływają na prawa lub obowiązki Uczestników.

5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom współpracującym przy realizacji Programu:

Encja.com S.A. z siedzibą w Katowicach,
Roxx Media S.C. z siedzibą w Krakowie,
Basics z siedzibą w Białymstoku,
Poczta Polska S.A.

6. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji programu „Z miłości do radości – Serce rośnie II edycja. Po tym czasie Twoje dane osobowe oraz wszelkie istniejące ich kopie zostaną usunięte.

7. Przysługuje Ci prawo żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, a także prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

8. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych, w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia oraz powszechnie obowiązującego prawa polskiego – w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.

10. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Programie „Z Miłości do radości – Serce rośnie II edycja”.

więcej [ + ]

Pamiętaj o tym, że w każdej chwili możesz zarządzać swoimi danymi osobowymi. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem: iodo@wawel.com.pl

* - wymagane zaznaczenie